✨ Silvia Hartmann's "StarLine Therapy" is OUT NOW - Buy Now
💖 Welcome To The GoE!

The Guild of Energists was founded in 1998 and is the world's largest Modern Energy organisation with 1 members active in 77 countries.

We specialise in energy based solutions for individuals and organisations that make the world a less stressed, happier, social and more creative place to live.

📚 Books For Energists
Silver Coin

Brilliant NEW Books For Modern Energists at:

 

EMO Primer - Czech

EMO Primer - Czech

A big thank you to Jaroslav Daníček & Alice Bláhová for translating the EMO Primer into Czech!

 

Silvia Hartmann píše: Tím jak se posouváme k více a více novým, překvapivým poznatkům a aplikacím, uvědomujeme si, že všechna originální dokumentace o Emotrance vznikla v angličtině a byla primárně určena vzdělaným lidem prvního světa. Myslím, že je v tuto chvíli naprosto nezbytné v této chvíli sepsat teoretické základy, principia a postupy v nejjednodušších termínech, tak aby nemohlo dojít k žádným nedorozuměním a stát se tak přístupnými komukoli, aby se dozvěděl o tomto novém systému práce s energetickým tělem zcela přímo a nezkresleně, aby přinesl radost, osvobození a mír, tak jak už mnohým…

EMO - základy

od Silvia Hartmann

(překlad do češtiny: Jaroslav Daníček & Alice Bláhová)

 

 1. Emoce jsou velmi důležité.

Emoce mohou ovlivňovat naše tělo a způsobit nemoc.

Emoce mohou ovlivnit mysl a mohou způsobit šílenství.

Emoce ovliňují naše myšlenky a skutky.

Emoce ovlivňují naše zdraví a mezilidské vztahy.

Lidé nedělají rozhodnutí na základě logiky, ale emocí.

 

 1. Náš lidský svět tvoří EMOCE a odvíjí se od EMOCÍ.

Štastní lidé nelžou, nepodvádí a nekradou.

Štastní lidé nezraňují druhé

Štastní lidé nechodí do války.

 

 1. Emotrance pomáhá lidem cítit lépe.

EMO transformuje emoce.

To je to, co EMO dělá.

 

 1. Emoce jsou pocity, nemající fyzikální přičinu

Když lidé říkají, „srdce mi puká“.

Cítí bolest na hrudi a stěží mohou dýchat.

Když se podívate na jejich hruď, nic nenajdete.

Nemají nůž zabodlý v prsou, ani s jejich tělem nic špatně není.

Ale cítí bolest.

 

 1. Lidé mají fyzické tělo.

Fyzické tělo má srdce.

Fyzické tělo má hlavu.

Fyzické tělo má ruce, žaludek, žily a v nich krev a spoustu orgánů.

Když je zraněno, zažíváme fyzickou bolest.

Fyzická bolest nám říká, že s naším tělem není něco v pořádku.

Když šlápneme na ostrý kámen, je to naše noha, která bolí.

Fyzická bolest nám říká, kde jsme zraněni na našem fyzickém těle.

 

 1. Lidé mají energetické tělo.

Také má srdce, hlavu, žaludek, spoustu žil a orgánů.

Akorát jsou z energie.

Když je energetické tělo zraněné, zakoušíme emoční bolest.

Říká nám, že něco není v pořádku s naším energetickým tělem.
Když cítím emoční bolest a cítíme ji v srdci, je to energie srdce, která je zraněná.

Když cítíme emoci v žaludku, je to energie žaludku, která je zraněná.

Emoční bolest nám říká, kde se zranění nachází v našem energetickém těle.

 1. Energii energetického těla neuvidíte očima.

Ale můžete ji cítít.

 

 1. Když je na tom energetické tělo dobře, lidé se cítí štastní.

Mají spoustu energie.

Smějí se.

Jedí a dobře spí.

Jsou přátelští k ostatním.

 

 1. Když je tomu naopak a energetické tělo není v pořádku.

Jsou smutní nebo rozlobení.

They are sad, or angry.

Nesmějí se.

Necítí se dobře.

Zlobí se na ostatní a jsou jimi znechucení.

 

 1. Energetické tělo není zraněno klacky ani kameny.

Je zraněno opět energií.

 

 1. Energetické tělo nemůže být léčeno skalpely ani operacemi.

Energetické tělo je léčeno opět energií.

 

 1. Máme léčivé energetické ruce.

Ty jsou součástí energetického těla každého z nás.

 

 1. Máme energetickou mysl, která rozumí všemu o energii a energetickém těle.

Energetická mysl je součástí energetického těla každého z nás.

 1. Naše myslící mysl se může naučit říci energetickým rukám, aby začaly léčit energetické tělo.

Energetické ruce, vedené energetickou myslí budou vědět, co mají dělat.

 

 1. Osoba je velmi smutná. Ptáme se: "Kde to cítíš v těle?"

Říkáme: "Ukaž mi svýma rukama."

Nyní přesně víme, kde problém jest, přestože ho nevidíme v en. těle.

 

 1. Osoba je velmi rozlobená.

Ptáme se: " Kde to cítíš v těle??"

Říkáme: " Ukaž mi svýma rukama "

Nyní přesně víme, kde problém jest, přestože ho nevidíme v energetickém těle.

 

 1. Osoba se velmi bojí.

Ptáme se: " Kde to cítíš v těle??"

Říkáme: " Ukaž mi svýma rukama "

Nyní přesně víme, kde je problém, přestože ho nevidíme v energetickém těle.

 

 1. Není-li tam žádný smutek, strach nebo zloba v energetickém těle.

Říkáme: „Je to jen energie“

 

 1. Energetické tělo je na tom špatně.

Smutek, strach, nebo zloba jsou voláním o pomoc.

Opravíme energetické tělo.

Když je energetické tělo opraveno, emoce jsou jiné.

Namísto smutku, strachu a zloby, je tam štěstí, mír a radost.

 

 1. Víte, že energetické tělo je opravené, když je tam štěstí, mír a radost.

Nazýváme to hladký tok. Navodit zpět hladký tok, to je účel EmoTransu.

 

 1. Dýcháme pomocí našeho fyzického těla.

Ze vzduchu si bereme, co potřebujeme a vydechujeme, co nepotřebujeme.

Jíme naším fyzickým tělem.

Bereme si živiny z jídla a vody a vyloučíme, co nepotřebujeme.

Energetické tělo potřebuje nabírat energii.

Energie potřebuje proudit skrze energetické tělo.

Energetické tělo nabírá, co je třeba.

Nechává jít, co je třeba.

Říkáme, "Energie potřebuje proudit dovnitř, skrz a ven."

 

 1. Ve fyzickém těle, krev musí proudit, krev se musí dostat všude.

V našem energetickém těle se energie musí dostat všude.

Když energie neproudí, cítíme negativní emoce.

 

 1. Říkáme: "Energie je jako voda."

Když teče volně, je jako čerstvá, čistá voda a cítí se dobře.

Když je tam blokáda, cítíte tlak, jak se hromadí.

Energie pak proudí pomalu jako tenký, skomíravý potůček.

Když se nahromadí více, energie se stane težší a těžší, až začne bolet.

Někteří začnou plakat.

Někteří se velmi rozzlobí.

Někteří se stanou vystrašenými.

Někteří lidé ztichnou a jsou v depresi.

 

 1. V EMO, můžeme přimět energii opět volně proudit.

Říkáme naší ener. mysli a našim léčivým ener. rukám: „Zjemni a pruď“.

Energetická mysl rozumí, co to znamená a energetické léčivé ruce to pomohou uskutečnit.

 

 1. V energetickém těle existují přírodní kanály.

Energie proudí volně do nich, skrze ně a ven.

Když je energie zablokovaná, zažíváme bolestivé emoce.

Najdeme ty správné kanály a pomůžeme energii proudit naším záměrem, naším myšlením.

Ptáme se, "Kudy ta energie potřebuje jít?"

Říkáme, "Zjemni a pruď."

Pomáháme energii dostat se těmi správnými kanály po celou dobu její cesty tělem dostat se ven.

Když to uděláme, začneme se cítit o mnoho lépe.

 

 1. Když jedna osoba pomáhá druhé s EMO, říkáme: „Teď ti pomohu hýbnout energii z vnějšku a ty pomůžeš hýbnout energií zevnitř“

Oba lidé musí chtít, aby energie pět volně proudila.

Oba lidé si myslí, „Zjemni a pruď“

Oba lidé chtějí, aby byl obnoven hladký tok.

Potom jejich léčivé ruce a en. myšlenky začnou pracovat a uskuteční se to.

 

 1. Naše myšlenky mají vliv na energii.

Můžeme si stavět zdi a štíty okolo našich energetických těl.

Děláme to, abychom se vyhnuli energiím, které zraňují.

Energie zraňuje pouze tehdy, je-li v en. těle někde odpovídající zranění.

Je to jako se solí.

Pálí jen tam, kde máme na kůži poranění, nikoli na zdravé kůži.

Musíme nejdříve vyhojit zranění a pak žádných zdí ani štítů nebude třeba.

 

 1. Naše fyzická těla potřebují spoustu jídla a vody, aby zůstala zdravá.

Naše energetické tělo potřebuje spoustu různých druhů energií, aby zůstalo zdravé.

Naše energetické tělo potřebuje energii z přírody a z ostatních lidí.

Zdi a štíty drží energii od nás a to naše energetické tělo oslabuje.

Když je naše en. tělo slabé a hladové, cítíme smutek, osamělost, zlobu či strach.

Nebo jsme v depresi.

 

 1. Ptáme se, „Kde tu energii cítíš v těle?“

Někdo řekne,“necítím nikde nic“ Říkáme, "Je tam štít“.

Energie nemůže proudit do těla.

Proto to necítíte.

Ptáme se, „kde je ten štít? Ukaž mi svýma rukama“.

Nyní víme, kde je štít.

 

 1. Štít tvoří opět energie.

Naše myšlenky mohou měnit věci z energie.

Říkáme:“Udělej velmi malý otvor srkze štít a nech trochu energie vstoupit”

Říkáme:”Kde to cítíš v těle? Ukaž mi svýma rukama.”

Nyní víme, kde je zranění a proč je tam štít.

Vyhojíme zranění.

Nyní už nepotřebujeme štít.

Energie proudí dovnitř, skrz I ven.

Energetické tělo už není hladové.

 

 

 

 1. Osoba má velmi špatné vzpomínky na minulost.

Je tam hodně šptaných vzpomínek.

Nemluvíme o zlých věcech v minulosti.

Ptáme se, „Kde je tvá bolest/ tě to bolí dnes?“ Ukaž mi svýma rukama“

Léčíme energetické tělo.

Osoba už dál necítí bolest v přítomnosti.

 

 1. Osoba byla ve válce.

Zažila tam pro ni hrozné zkušenosti.

Nemluvíme o oněch strašlivých zkušenostech.

Ptáme se, „Kde to zraňuje nejvíc? Ukaž mi svýma rukama."

Léčíme energetické tělo.

Osoba si pamatuje všechno, co se stalo, ale už ji to více nezraňuje.

 

 1. Osoba byla napadena.

Byli velmi agresivní.

Nemluvíme o té rozzlobenosti.

Ptáme se, „kde cítíš ten vztek ve svém těle? Ukaž mi svýma rukama“

Léčíme energetické tělo. Osoba si pamatuje vše, ale už není dále rozzlobená.

 

 1. Když umře nějakému člověku dítě.

Je velmi smutný a rozzlobený.

Je v bolesti.

Nemluvíme mluvit o tom smutku a zlobě.

Zeptáme se: „Kde cítíš tu bolest? Ukaž mi ji rukama“.

Uzdravujeme energetické tělo.

Ten člověk si pamatuje vše, ale už se neutápí v bolesti.

Ten člověk si pamatuje to krásné, co zažil s oním dítětem a cítí k němu lásku

 

 1. Jiný člověk prožije nehodu.

Prodělá operaci k opravě fyzického těla.

Jejich tělo vypadá zdravě, přesto stále cítí bolest.

Doktoři řeknou: „Vše je s tebou v pořádku“

My se ale ptáme: „Kde cítíš bolest v tvém těle? Ukaž mi ji svýma rukama“

My uzdravujeme energetické tělo.

Teprve nyní je člověk zcela uzdravený a bolest odešla.

 

 1. Nějaký člověk má hroznou nemoc.

On řekne: „Uzdrav mne z té nemoci“

My řekneme: „My jen uzdravujeme emocionální bolest, ne nemoci.

Jak se cítíš ohledně tvé nemoci?“

Člověk řekne: „Mám pořád velký strach“

My řekneme: „ Pomohlo by ti, kdybys ten strach neměl?“

On řekne: „Ano“

My řekneme: „ Kde cítíš ten velký strach, ukaž mi ho rukama“

My uzdravujeme energetické tělo.

My neuzdravujeme fyzickou nemoc.

Člověk je nemocný, ale už nemá strach.

My jsme člověku pomohli.

 

 1. Lidé řeknou „to musíte být velcí léčitelé, když uzdravujete energetická těla“

My říkáme: „ každý má energetické energetické tělo.

Každý má léčivé ruce a mysl.

Každý kdo někdy cítil emoce, se může naučit dělat EMO.

 

 1. Lidé řeknou?: „Musíte studovat mnoho knih po mnoho let, abyste uzdravili en. tělo“ My řekneme: „zeptej se člověka, kde ho to bolí, ať ti to místo ukáže rukama.

Zeptej se jej, „Kam ta energie potřebuje jít?“

Pomoz mu ji znovu rozproudit.

Je to lehké.

 

 1. Lidé říkají: „ Mám tento velký problém už léta.

Bude to trvat léta, než se uzdravím“

My říkáme: „ Energie plyne rychle.

Energie je velmi rychlá.

Nebude to trvat léta vyléčit tvůj velký problém, protože je to jenom energie.“

 

 1. Lidé řeknou: „Potřebuji si problém ponechat, protože důležité abych trpěl“

My říkáme: „ Tvořivý řád chce, abys žil dobře.

My jen obnovujeme Stálý tok. My jen uzdravujeme, co bylo zraněno.“

 

 1. Lidé řeknou: „Proč mi to nikdo neřekl dříve?“

My říkáme: „ My nevíme, ale EMO je zde a nyní můžeme uzdravit energetické tělo tak, že místo bolesti cítíme štěstí.“

 

 1. EMO pracuje jen s energií.

EMO neléčí fyzické tělo.

Emotrance uzdravuje energetické tělo.

Uzdravit energetické tělo je velmi důležité.

Je zde pár lidí, kteří pomohou uzdravit energetické tělo

 

 1. Člověk, který má nemocné en. tělo nemusí vypadat nemocně, ale jejich život není dobrým životem.

Je velmi důležité pro lidi, aby cítili štěstí, mír a radost.

Když energetické tělo pracuje dobře, vše se v životě stane snazším.

Můžeme pracovat lépe.

Můžeme myslet lépe.

Můžeme se rychleji uzdravovat.

Můžeme být lepšími rodiči, přáteli a můžeme pomáhat ostatním lidem.

Být ET praktik znamená pomáhat lidem nacházet štěstí, mír a radost v životě.

Je to velmi silná zkušenost.

 

 1. Modlitba uzdravující srdce.

 

Položím své léčivé ruce,

na mé energetické srdce.

Abych uzdravil, co jednou bylo zraněno.

Abych napravil, co jednou bylo špatně.

Zjemnil a rozhýbal.

Navrátil hladký tok.

Tak, že mé energetické srdce,

může opět zářit jako slunce.

 

 1. Můžeš dělat EMO sám pro sebe.

Je to lehké se naučit, EMO je přirozený.

I děti se mohou naučit dělat EMO.

 

 1. Všímej si, kde cítíš emoce ve svém těle.

Kde cítíš tvůj strach, tvoji zlost, tvůj smutek.

Ukaž si na toto místo svýma rukama.

Každý den věnuj pozornost emocím v tvém těle.

 

 1. Použij své ruce s uzdravující energií.

Přilož léčivé ruce na to místo na těle, kde je tvá bolest.

Zeptej se „Kam toto potřebuje jít“.

Řekni: „Zjemni a plyň“.

Pozoruj, kterým směrem chce energie jít.

Nech ji jít celou cestu tělem skrz a ven z tvého těla.

Čím více budeš dělat EMO, tím to bude snazší.

 

 1. Nechte připlout více energie do vašeho těla.

Každý den věnuj chvilku vtahování sluneční energie dovnitř, skrze a ven z těla.

Nech vplout energii různých věcí do tebe.

Květiny, zvířata, kameny, voda, země, nebe, stromy, vše má nádhernou živou energii.

Lidé, hudba, umění, andělé… jsou to různé formy energie, která dělá dobře, když ji cítíš.

 

 1. Nech energii z tvého bříměte plynout pryč.

Zeptej se:“Nese mé energetické tělo nějaké břímě? Kde jej cítím v těle?“

Řekni: „Toto břímě je jen energie! Kam potřebuje ta energie jít? Zjemni a plyň“

 

 1. Energie musí vždy plynout.

Někdy se lidé snaží zadržet energii ve svém těle.

To je velmi nezdravé.

Zeptej se: „Zadržuji nějakou starou energii? Kde ji cítím v mém těle?“

Řekni: „Toto je jen energie. Energie musí plout. Kam potřebuje jít? Zjemni a plyň!“

Jakmile se dá energie opět do pohybu, budeš se cítit mnohem líp.

 

 1. EMO je velmi užitečný.

Můžeš jej použít kdekoliv, protože to nikdo nevidí.

Můžeš použít EMOTRANCE k odplutí strachu, zlosti, smutků jakmile přijdou.

Můžeš jej použít k vyléčení minulosti.

Můžeš jej použít k vylepšení života.

Můžeš EMO použít aby ses naplnil krásnými energiemi kdykoli chceš.

I pro začátečníka může přinést EMO velkou změnu.

Praktikováním EMO se bude dařit čím dál lépe.🗣 Chat!

Do you love ENERGY? Do you love working with energy, playing with energy, talking about energy and discovering more about Modern Energy?

The GoE is the place to be for Modern energists.

Sign up to GoE conference news

Find out what's on where, who's doing what in energy tapping & Modern Energy. Get special offers & the latest information on special events, workshops and certification courses.