πŸ’– Welcome To The GoE!

The Guild of Energists was founded in 1998 and is the world's largest Modern Energy organisation with 1 members active in 76 countries.

We specialise in energy based solutions for individuals and organisations that make the world a less stressed, happier, social and more creative place to live.

πŸ“š Books For Energists
Silver Coin

Brilliant NEW Books For Modern Energists at:

 

EMO Primer - Danish

EMO Primer - Danish

Danish is the latest language that the EMO Primer has been translated into, so thank you to Helle Gylling for translating it!

Silvia Hartmann skriver følgende: Eftersom vi bevæger os mod mere ny og spændende forskning og specielle applikationer, og eftersom al den oprindelige EMO dokumentation er på engelsk og først og fremmest er rettet mod folk fra den vestlige Første Verden, der har en uddannelse, synes jeg, det er meget vigtigt på dette tidspunkt at skrive de grundlæggende principper for EMO i teori og praksis på den mest simple måde, så der ikke kan forekomme nogen misforståelser, og så det er muligt for alle at lære at bruge dette nye, praktiske system til at arbejde direkte med energikroppen, som allerede har bragt glæde, lettelse og ro til så mange mennesker.

1. Følelser er meget vigtige.

Følelser påvirker kroppen og kan gøre os syge.

Følelser påvirker sindet og kan gøre os vanvittige

Følelser påvirker vore tanker og handlinger, hver dag.

Følelser påvirker vores helbred og vore forhold, hver dag.

Mennesker træffer ikke beslutninger baseret på logik, men på følelser.

 

2. Vores menneskeverden er skabt af FØLELSER og drives af FØLELSER.

Glade mennesker hverken lyver, snyder eller stjæler.

Glade mennesker gør ikke hinanden ondt.

Glade mennesker går ikke i krig.

 

3. EMO hjælper folk med at få det bedre.

EMO transformerer følelser.

Det er hvad EMO gør.

 

4. Vi arbejder med følelser, der har ikke nogen fysisk baggrund.

Folk siger ”Mit hjerte er knust”.

De har smerte i brystet og kan knapt trække vejret.

Hvis du kigger på deres bryst, er der intet at se.

Der er ikke nogen kniv i deres bryst; der er ikke noget galt med deres krop.

Men de kan mærke smerten.

 

5. Mennesker har en fysisk krop.

Den fysiske krop har et hjerte.

Den fysiske krop har et hoved.

Den fysiske krop har hænder, en mave, blodårer, mange organer.

Når den fysiske krop er såret, oplever vi fysisk smerte.

Fysisk smerte fortæller os, at der er noget galt med den fysiske krop.

Når vi træder på en skarp sten, gør det ondt i foden.

Den fysiske smerte fortæller os, hvor den fysiske krop er såret.

 

6. Mennesker har en energikrop.

Energikroppen har også et hjerte, et hoved, en mave, mange årer og mange organer.

Alt er lavet af energi.

Når energikroppen er såret, oplever vi følelsesmæssig smerte.

Følelser viser os, at der er noget galt med energikroppen.

Når vi oplever følelsesmæssig smerte og mærker det i hjertet, er det energihjertet, der er såret.

Hvis vi mærker følelsen i maven, er det energimaven, der er såret.

Den følelsesmæssige smerte viser os, hvor energikroppen er såret.

 

7. Du kan ikke se energikroppen med dine almindelige øjne.

Men du kan mærke energikroppen.

 

8. Når energikroppen har det godt, er vi glade.

Vi har masser af energi.

Vi smiler. Vi spiser godt og sover godt.

Vi er venlige overfor andre mennesker.

 

9. Når energikroppen ikke har det godt, oplever vi følelsesmæssig smerte.

Vi er triste eller vrede.

Vi smiler ikke.

Vi føler os utilpas.

Vi bliver vrede på andre og irriterede på dem.

 

10. Energikroppen bliver ikke såret af fysiske ting.

Energikroppen såres af energi.

 

11. Energikroppen kan ikke heales med knive og operationer.

Energikroppen heales med energi.

 

12. Vi har healende hænder, som er lavet af energi.

Enhver energikrop har energihænder.

 

13. Vi har et energisind som forstår alt omkring energi og energikroppen.

Enhver energikrop har et energisind.

 

14. Vores tænkende sind kan lære at fortælle energihænderne, at de skal begynde at heale energikroppen.

Energihænderne vil blive guidet af energisindet og ved, hvad der skal gøres.

 

15. En person er meget ked af det.

Vi spørger: ”Hvor i din krop føler du det?”

Vi siger: ”Vis mig det med dine hænder”.

Nu ved vi præcist hvor problemet er, selv om vi ikke kan se energikroppen.

 

16. En person er meget vred.

Vi spørger: ”Hvor i din krop føler du det?”

Vi siger: ”Vis mig det med dine hænder”.

Nu ved vi præcist hvor problemet er, selv om vi ikke kan se energikroppen.

 

17. En person er meget bange.

Vi spørger: ”Hvor i din krop føler du det?”

Vi siger: ”Vis mig det med dine hænder”.

Nu ved vi præcist hvor problemet er, selv om vi ikke kan se energikroppen.

 

18. Der er ikke noget der hedder ked af det, bange eller vred i vores energikrop.

Vi siger: ”Det er kun en energi”.

 

19. Energikroppen er i stykker og ked af det, bange og vred er råb om hjælp.

Vi reparerer energikroppen.

Når energikroppen er repareret, er følelserne anderledes.

I stedet for ked af det, bange og vred er der lykke, ro og glæde.

 

20. Du ved, at energikroppen er repareret, når der er lykke, ro og glæde.

Vi kalder dette det Jævne Flow.

Formålet med EMO er at bringe det Jævne Flow tilbage i energikroppen.

 

21. Vi indånder med vores fysiske krop, vi tager det gode fra luften og ånder det ud, vi ikke behøver.

Vi spiser med vores fysiske krop, vi tager det gode fra maden og vandet og giver slip på det, vi ikke

behøver.

Energikropen har brug for at tage energi ind.

Energien skal løbe igennem energikroppen.

Energikroppen tager, hvad den behøver.

Den giver slip på resten.

Vi siger ”Energien har brug for at løbe ind, gennem og ud”.

 

22. I vores fysiske krop er det nødvendigt, at der er blodomløb overalt.

I vores energikrop er det nødvendigt, at der er energiomløb overalt.

Hvis energien ikke kan flyde, oplever vi dårlige følelser.

 

23. Vi siger: ”Energi er som vand”.

Når den flyder frit, er det som rent, klart vand, og det føles godt.

Når der er en blokering, kan du mærke trykket vokse.

Energien flyder langsomt som tykt, tungt vand.

Hvis den kommer under endnu mere tryk, bliver energien mere og mere hård, indtil det begynder at

gøre ondt.

Nogle begynder at græde.

Andre bliver meget vrede.

Andre bliver bange.

Andre bliver stille og deprimerede.

 

24. I EMO får vi energien til at flyde frit igen.

Vi siger til vores energisind og vores healende energihænder: ”Bliv blød og flyd!”

Energisindet forstår, hvad det betyder, og de healende energihænder hjælper med at få det til at ske.

 

25. Energikroppen har naturlige kanaler.

Energi flyder frit ind i, gennem og ud af disse kanaler.

Når energien er blokeret, oplever vi smertefulde følelser.

Vi finder de rette kanaler, og vi hjælper energien med at flyde ved at bruge vores intention, vore tanker.

Vi spørger: ”Hvor vil den gerne bevæge sig hen?”

Vi siger: ”Bliv blød og flyd!”

Vi hjælper energien med at bevæge sig gennem de rette kanaler hele vejen ud af energikroppen.

Når vi gør det, begynder vi at få det meget bedre.

 

26. Når en person hjælper en anden med EMO siger vi:

Jeg hjælper energien med at bevæge sig udefra, og du hjælper den indefra.”

Begge må ønske, at energien skal flyde frit igen.

Begge tænker, ”Bliv blød og flyd!”

Begge må ønske, at det Jævne Flow genoprettes.

Så vil deres healende hænder og energisind gå igang og få det til at ske.

 

27. Vore tanker påvirker energi.

Vi kan bygge mure og skjolde af energi rundt om vores energikrop.

Vi gør det for at holde smertefuld energi ude.

Energi gør kun ondt, når der er en skade på energikroppen.

Ligesom salt kun gør ondt, hvis der er et sår på huden.

Vi må reparere skaden først, og derefter vil der ikke være brug for mure og skjolde.

 

28. Vores fysiske krop har brug for masser af mad og vand for at være sund.

Vores energikrop har brug for mange slags forskellig energi for at være sund.

Vores energikrop har brug for energi fra naturen, fra andre mennesker.

Mure og skjolde holder energi ude, og det gør vores energikrop svag.

Når vores energikrop er svag og sulten, er vi kede af det, ensomme, vrede, bange og deprimerede.

 

29. Vi spørger, ”Hvor mærker du denne energi i kroppen?”

Nogen vil sige, ”Jeg mærker slet ingenting”.

Vi siger, ”Der er er skjold. Energien kan ikke komme ind i din krop. Det er derfor, du ikke mærker noget”.

Vi spørger, ”Hvor er skjoldet? Vis mig det med dine hænder”.

Nu ved vi, hvor skjoldet er.

 

30. Skjoldet er lavet af energy.

Vore tanker kan ændre ting, der er lavet af energi.

Vi siger, ”Lav et lille bitte hul i skjoldet og lad en lille smule energi komme ind”.

Vi siger, ”Hvor mærker du det i kroppen? Vis mig det med dine hænder”.

Nu ved vi, hvor skaden er, og hvorfor der er et skjold eller en mur.

Vi healer skaden.

Nu behøver vi ikke længere skjoldet.

Energien kommer ind, går igennem og ud.

Energikroppen er ikke længere sulten.

Personen har det meget bedre.

 

31. En person har dårlige minder fra fortiden.

Der er mange dårlige minder.

Vi taler ikke om de dårlige minder eller om fortiden.

Vi spørger, ”Hvor gør det ondt i dag? Vis mig det med dine hænder”.

Vi healer energikroppen.

Det gør ikke længere ondt på personen i dag.

 

32. En person har været i krig.

Der var mange forfærdelige oplevelser.

Vi taler ikke om de mange forfærdelige oplevelser.

Vi spørger, ”Hvor gør det mest ondt? Vis mig det med dine hænder”.

Vi healer energikroppen.

Personen husker det hele, men det gør ikke længere ondt.

 

33. En person er blevet overfaldet.

Han/hun er meget vred.

Vi taler ikke om vreden.

Vi spørger, ”Hvor i kroppen mærker du den vrede? Vis mig det med dine hænder”.

Vi healer energikroppen.

Personen husker det hele men er ikke længere vred.

 

34. En person har mistet sit barn.

Han/hun er meget ked af det og meget vred. Det gør ondt.

Vi behøver ikke snakker om at være ked af det og vred.

Vi spørger, ”Hvor mærker du smerten? Vis mig det med dine hænder”.

Vi healer energikroppen.

Personen husker det hele, men det gør ikke længere ondt.

Personen husker barnets kærlighed, og hvor smukt deres barn var.

 

35. En person har været ude for en ulykke.

Han/hun blev opereret for at reparere den fysiske krop.

Kroppen ser ud til at være healet, men han/hun føler stadigt smerte.

Lægerne siger, ”Der er ikke noget i vejen med dig”.

Vi spørger, ”Hvor i din krop mærker du smerten? Vis mig det med dine hænder”.

Vi healer energikroppen.

Nu er personen healet, og smerten er væk.

 

36. En person har en forfærdelig sygdom.

Han/hun siger, ”Hel denne sygdom”.

Vi siger, ”Vi healer kun følelsesmæssig smerte, ikke sygdom. Hvordan har du det med din sygdom?”

Personen siger, ”Jeg er meget bange hele tiden”.

Vi siger ”Ville det hjælpe, hvis du ikke var så bange hele tiden?”

Personen siger ”Ja”.

Vi siger ”Hvor i din krop mærker du angsten? Vis mig det med dine hænder”.

Vi healer energikroppen.

Vi healer ikke den fysiske sygdom.

Personen er stadigt syg, men nu er han/hun ikke så bange mere.

Vi har hjælpet ham/hende.

 

37. Folk siger ”Du skal være en stor healer for at kunne heale energikroppen”.

Vi siger ”Alle har en energikrop. Alle har healende hænder og et energisind”.

Enhver som nogensinde har haft en følelse kan lære at bruge EMO.

 

38. Folk siger ”Man skal læse mange bøger i mange år for at kunne heale energikroppen”.

Vi siger ”Spørg personen hvor det gør ondt. Bed dem om at vise dig det. Spørg dem hvor energien

gerne vil bevæge sig hen. Hjælp dem med at få den til at flyde igen. Det er let”.

 

39. Folk siger ”Jeg har haft dette forfærdelige problem i mange år. Det vil tage lige så mange år at heale det”.

Vi siger ”Energi flyder hurtigt. Energi er meget hurtig. Det vil ikke tage lige så mange år at heale det forfærdelige problem, fordi det forfærdelige problem bare er en energi nu”.

 

40. Folk siger ”Jeg har brug for mit problem, fordi det er vigtigt, at jeg lider”.

Vi siger ”Den Kreative Orden ønsker, at du skal leve et godt liv. Vi genopretter kun det Jævne Flow. Vi healer bare det, der var gået i stykker”.

 

41. Folk siger ”Hvorfor har jeg ikke fået det at vide før?”

Vi siger ”Det ved vi ikke. Men nu er EMO her, og nu kan vi heale energikroppen, så vi kan føle lykke i stedet for smerte”.

 

42. EMO arbejder KUN med energi.

EMO healer ikke den fysiske krop.

EMO healer energikroppen.

Det er meget vigtigt at heale energikroppen.

Der er for få, som hjælper med at heale energikroppen.

 

43. En person der har en meget syg energikrop ser måske ikke syg ud, men de har ikke et godt liv.

Det er meget vigtigt for mennesker at føle lykke og fred og glæde.

Hvis energikroppen fungerer godt, bliver alt i livet nemmere.

Vi kan arbejde bedre.

Vi kan tænke bedre.

Vi kan heale hurtigere.

Vi kan være bedre forældre, venner, og vi kan hjælpe andre.

Som EMO-behandler hjælper man andre med at finde lykke, ro og glæde i livet.

Det er en meget stæk oplevelse.

 

44. Bønnen om healing af hjertet

 

Jeg lægger min healende hænder

på mit energihjerte

for at heale det, der engang gik i stykker

for at gøre det godt igen, som engang gik galt

for at gøre det blødt og få det til at flyde

for at genoprette det Jævne Flow

så mit energihjerte

endnu engang

kan skinne som en sol.

 

45. Du kan bruge EMO på dig selv.

Det er let at lære.

EMO er naturligt.

Børn kan lære at bruge EMO.

 

46. Læg mærke til hvor du har følelser i dig krop.

Hvor mærke du din angst, din vrede, din tristhed?

Vis dig selv det med dine hænder.

Læg hver dag mærke til følelserne i din krop.

 

47. Brug dine healende energihænder.

Læg dine healende energihænder der hvor det gør ondt.

Spørg ”Hvor har den brug for at bevæge sig hen?”

Sig ”Bliv blød og flyd!”

Læg mærke til hvor energien gerne vil bevæge sig hen.

Lad den bevæge sig hele vejen gennem din krop og ud.

Jo mere du bruger EMO, jo lettere bliver det.

 

48. Lad mere energi komme ind i din energikrop.

Brug et øjeblik hver dag på at trække solens energi ind, gennem og ud.

Lad energien fra mange forskellige ting strømme ind i dig.

Blomster, dyr, sten, vand, jorden, himlen, træer har alle en vidunderlig livsenergi.

Mennesker, musik, kunst, engle er forskellige slags energier, der også føles godt.

 

49. Lad energibyrder flyde væk.

Spørg ”Bærer min energikrop på nogen byrder? Hvor mærker jeg det i min krop?”

Sig ”Disse byrder er bare energi. Hvor vil de gerne bevæge sig hen? Bliv blød og flyd!”

 

50. Energi skal altid strømme.

Nogle gange prøver vi at holde fast på en energi i energikroppen.

Det er meget usundt.

Spørg ”Holder jeg fast på en gammel energi? Hvor mærker jeg det i min krop?”

Sig ”Det er bare en energi. Energi skal flyde. Hvor vil den gerne bevæge sig hen. Bliv blød og flyd!”

Når energien flyder igen, vil du få det meget bedre.

 

51. EMO er meget nyttigt.

Du kan bruge det hvorsomhelst for ingen kan se det.

Du kan bruge EMO til at få angst, vrede og tristhed til at bevæge sig væk, så snart de kommer til dig.

Du kan bruge det til at heale fortiden.

Du kan bruge EMO til at få et bedre liv i dag.

Du kan bruge EMO til at fylde dig selv op med smuk energi nårsomhelst du ønsker det.

Selv en nybegynder kan mærke den store forskel EMO gør.

Jo mere du øver dig, jo bedre bliver EMO.

 

Lær mere om EMO, find en behandler her:

 

www.EmoTrance.com

πŸ—£ Chat!

Do you love ENERGY?Β Do you love working with energy, playing with energy, talking about energy and discovering more about Modern Energy?

The GoE is the place to be for Modern energists.

Sign up to GoE conference news

Find out what's on where, who's doing what in energy tapping & Modern Energy.Β Get special offers & the latest information on special events, workshops and certification courses.