The EMO Primer For Hungary

The EMO Primer For Hungary

The EMO Primer for Hungary is here!Many thanks to Stefan Kosak for translating the EMO Primer into Hungarian.

 

 

Bevezetés az EMO

Alapjaiba

A EMO Primer
Silvia Hartmann, az EMO kifejlesztője
Német nyelvre fordította Dipl.-ok Detlev Tesch, EMO Master Trainer
Magyar változatot fordította Kosak Stefan, EMO PraktitionerA teljes kezdeti EMO-kutatás és az EMO-ról szóló könyvek angol nyelven íródtak és olyan emberek számára, akiknek az anyanyelve angol.
Az internetes médián kezdettöl fogva világszerte elterjedt az EMO és szükségessé váltak a fordítások.

Az EMO egy sor különleges konzepciót tartalmaz, amelyek a nyelvben használt szavakban tükrözödnek vissza.
Ezek a szavak fontosak, mert a szándék, amely a szóválasztás mögött rejlik,
A helytelen szavak kimondása és helytelen gondolatok gondolása nagy befolyással van arra, hogy az EMO milyen jól és milyen gyorsan funkcionál.
Ezért létrejött az EMO-kiskáté (ábécéskönyv).

Az EMO-kiskáté célja, hogy mint egyedi (félre nem érthetö)dokumentum

Az Emotrance-kiskáté nagyon egyszerü nyelvezettel íródott. Több olyan ember tanácsát is figyelembe vették, akiknek nem angol az anyanyelve, hogy könnyebb legyen a fordítás és a hibák, félreértések kiküszöbölhetök legyenek.

Az EMO korlátlanul alkalmazható az emberi élet és vállalkozás minden területén, ezért az EMO-módszerben a technikák és alkalmazások hatalmas

Az EMO tulajdonképpeni magja (alapja) minden ember számára rendelkezésre áll, s ebböl a magból (alapokból) nönek ki a számtalan alkalmazási

Az Emotrance -kiskáté a gyakorlati alkalmazásra készült, minden olyan területen, akol az embereknek segitségre van szükségük, hogy egymáson segiteni tudjanak, anélkül hogy ezt megelözve sok idöt és pénzt költsenek a tanulásra.

Mindkettö (az idö és a pénz), éppen amikor a legsürgösebben kell a segitség

A legtöbb elörehaladott, szakavatott és gyakorlott energiaközvetítönek is az EMO-kiskáté egy lehetöség arra, hogy visszatérjen a legegyszerübb alapokhoz, hogy emlékezetükbe véssék és újra megértsék miröl van szó az EmoTranc-ban – és ezeket az egyszerü alapokat ne veszitsék szem elöl, bármennyire csodálatosak is az elsö világ (nyugati világ) elörehaladott technikái az alkalmazók és a kutatók számára.
EMO Primer
Silvia Hartmann
EMO Fejlesztője
Emotrance-kiskáté(ja)
Fordította Stefan Kosak

1. Az érzelmek nagyon fontosak.
Az érzelmek befolyásolják szervezetünket és megbetegithetnek.
Az érzelmek befolyásolják elménket, és bele õrülhetünk.
Az érzelmek befolyásolják gondolatainkat és cselekedeteinket - nap mint nap.
Az érzelmek befolyásolják egészségünket és kapcsolatainkat - nap mint nap.

2. Az emberek döntéseiket nem a logika, hanem az érzéseik szerint hozzák.
Az ember világát az érzelmek teremtik és az érzelmek vezérlik.
A boldog emberek nem hazudnak, nem csalnak, és nem lopnak.
A boldog emberek nem sértik meg egymást.
A boldog emberek nem vonulnak háborúba.

3. EMO segít az embereknek, hogy jobban érezzék magukat.
Az EMO alakítja érzelmeinket és megváltoztatja azokat.
Kizárólag erre van (szolgál) az EMO.

4. Az emóciók olyan érzések, melyek erdete nem a testben van.
Valaki azt mondja: "A szívem megszakad."
Fájdamak a mellkasban és a légzés nehezemre esik.
Ha valaki megvizsgálja a mellkast, nem allapit meg semmit.
Nincs kés a mellkasban, és a testnek nem hiányzik semmi.
Mégis érzi a fájdalmat.

5. Az embereknek fizikai teste van.
A fizikai testben szív talalhato.
A fizikai testnek feje van.
A fizikai testnek keze,gyomra van, vérrel töltött erekböl és szervekböl áll össze.
Ha a fizikai test megsérül, a személy úgy érzi, a fizikai fájdalma van.
Fizikai fájdalom elárulja, hogy a fizikai testben van valami rosszul müködik.
Amikor hegyes köre lépünk, megfájdul a lábunk.
A fizikai fájdalom elárulja, hol sérült meg a fizikai test.

6. Az ember energia-testtel rendelkezik.
Az energia-testben is van szív, fej, gyomor, sok ér és szerv.
Az energia-test teljes egészében energiából áll.
Amikor az energia-test fáj, lelki fájdalmat érez.
Érzelmek mutatják meg, hogy az energia-testben valahol valami nincs rendben.
Ha érzelmi fájdalmad van és a szivedben érzed, akkor az energia-sziv sérült.
Ha az érzelmi fájdalmat a gyomorban is érezzük, akkor az emergia-gyomor sérült.
Az érzelmi fájdalom elárulja, hol találhatá meg az energia-testben a sérüles.

7. Az energiatest nem látható.
De az energiatestünket érzékeljük.

8. Ha az energiatestnek jo sora van, az ember boldog.
Akkor több mint elégséges energiával rendelkezik.
Ön nevet, mosolyog, jókat eszik és jól alszik.
Ön barátságos másokkal.

9. Ha az energiatestnek rossz sora van, az emberek rosszul érzik magukat.
Ön szomorú és mérges.
Ön nem mosolyog.
Ön kellemetlenül érzi magát.
Ön mérges és másokon bosszankodik.

10. Az energiatestet sem bottal sem kövel nem sérthetik meg.
Az energiatest csak energia által sérülhet meg.
Az energiatestet késsel és mütéttel nem lehet gyógyítani.
Az energiatest csak energiával gyógyítható.

11. Gyógyító kezeink vannak, melyek energával telítettek.
Minden ember energiatestének energia keze van.
Van energiatudatunk, mely az energiáról és az energiateströl mindent
Minden ember energiatestének van energiatudata.
A értelmünk lehetövé teszi, hogy az energiekezünkkel az energiatestet meggyógyitsuk.
Az energiakezek tudják mitévök legyenek, s ezt az energiatudatunk is vezérli.

12. Egy ember nagyon szomorú.
Megkérdezzük: Hol érzed ezt a testedben?
Azt mondjuk: Mutasd meg a kezeddel.
Most már tudjuk pontosan, hol a probléma, noha az energiatestet nem látjuk.

13. Egy ember nagyon dühös.
Megkérdezzük: Hol érzed ezt a testedben?
Azt mondjuk: Mutasdd meg a kezeddel.
Most már tudjuk pontosan, hol a probléma, noha az energiatestet nem látjuk.

14. Egy férfi ijedt állapotban van.
Megkérdezzük: Hol érzed ezt a testedben?
Azt mondjuk: Mutasdd meg a kezeddel.
Most már tudjuk pontosan, hol a probléma, noha az energiatestet nem látjuk.

15. Az energiatestben nincs szomorúság, félelem és düh.
Azt mondjuk: Ez csak energia.
Ha az energiatest megsérült, az energiatest segélykiáltásai a szomoróság, félelem és düh lesznek.
Hasonlón mint a fizikai testünk, amikor a fájdalommal kiált segitségért.
Mi gyógyitjuk az energiatestet.
Ha az enrgiatestet megjavitjuk, megváltoznak az érzések.
A szomorúsóg, félelem és a düh helyett a boldogságérzet, békesség és az öröm

17. Ha a boldogsáérzet, békesség és az öröm hat át bennünket, tudjuk, hogy az energiatestet sikeresen meggyógyitottuk.
Ezt nevezzük az Even Flow állapotának. (Even Flow = az energia örvénymentes szabad áramlása az energiatestben).
Az EMO célja az Even Flow állapotának helyreállítása.

18. A fizikai testünkkel belélegezzük, felvesszük azt amire szükségünk van, kilélegezzük azt, amire nincs szükségünk.
A fizikai testünkkel étkezünk, felvesszük az ételböl és a folyadékból azt amire szükségünk van, kiürítjük amire nincs szükségünk.
Az energiatestnek energiát kell felvennie.
Az energia az energiatesten keresztül kell áramoljon.
Az energiatest felveszi belöle amire szüksége van.
A fölösleget kiengedi.
Azt mondjuk: Az energiának be-, át- és ki kell áramolnia.

19. A fizikai testünkben a vérnek mindenhová el kell jutnia.
Az energiatestünkben az energiának mindenhová el kell jutnia.
Ha az energia nem áramlik, rosszul érezzük magunkat.

20. Azt mondjuk: Az enregia olyan, mint a víz.
Ha az energia szabadon áramlik, olyan mint a friss, tiszta víz és jó hatással van.
Ha valahol az energia blokkád alá kerül, érezzük, hogyan nö a nyomás.
Ott az energia lassan áramlik, mint a sürü folyadék.
Ha tovább nö a nyomás, az energie szoritása egyre keményebb lesz és érzödik a fájdalom.
Sok ember elkezd sírni.
Egyesek dühösek lesznek.
Másoknak félelemérzetük lesz.
Továbbiak elcsendesednek és depresszióba esnek.
Mindez azonban csak energia.

21. Az EmoTrans révén az enrgiaáramlás szabad utat nyer.
Az kérdezzük: Hová távozzon ez az energia?
Az energiatudatunknak és a gyógyitó kéznek mondjuk: Olvad és áramlik.
Az energiatudat érti, mit jelent ez és a gyógyitó kéz megcselekszi.

22. Az energiatestben sok természetes csatorna (meder) van.
Ezeken a csatornákon szabadon áramlik az energia – be-, át- és ki.
Ha az energiaáramlás blokkád alá kerül, fájdalmas érzéseink keletkeznek.
Megtaláljuk a helyes csatornákat, melyeken a gyógyitó kezünk segitségével beindul az energiaáramlás.
A csatornákat nem kell ismernünk.
Azt kérdezzük: Hová kell áramoljon?
Azt mondjuk: Olvad és áramlik.
Az energiaáramlást az energiakézzel segitjük ahhoz, hogy a megfelö csatornákon haladjon- mindaddig, mig az energiatestet elhagyja.
Ha ezt tesszük, sokkal jobban érezzük magunkat.

23. Ha valik az EMO révén másokon segit, azt modjuk:
Én segítek neked kívülröl, az energiaáramlásban, Te segítesz belülröl.
Minkettönek kívánsága kell legyen, hogy az energia szabadon áramoljon.
Monketten mondják: Olvad és áramlik.
Mindketten kivánják, hogy az Even Flow helyreálljon.
Ezek után kezdi meg az energiakéz és az energiatudat munkáját és hatását.

24. Gondolataink energiává válnak.
Energiatestünk köré falakat és pajzsokat épithetünk.
Ezzel az energia távoltartását akarjuk és fajdalmat okozunk.
Az energia csak akkor okoz fájdalmat, ha a testben sérülés történt.
Olyan mint a só, mely fájdalmat okoz, ha a sérült börünkön érezzük.
Elöbb a sérülést kell gyógyitanunk, azután nem szükségesek a falak és a pajzsok.
Fizikai testünknek sok élelemre és vizre van szüksége ahhoz, hogy egészséges legyen.
Enerhgiatestünknek sokféle energiára van szüksége ahhoz, hogy egészséges maradjon.
A szervezet energia jellegű szükségleteit a természettöl és másoktol kapja.
A falak és a pajzsok kizárják az energiát és energiainséget okoznak.
Ha az energiatestünk gyenge és kiéhezett, szomorúság, magány, düh és depresszió kerit hatalmába.

26. Kérdezzük: Hol érzed ezt az energiát a testedben?
Valaki azt mondja: Nem érzek semmit.
Mi az mondjuk: Ezt egy energiapajzs okozza.
Az energia nem tudja tested elérni. Ezért nem érzed.
Mi kérdezzük: Hol van ez a pajzs?
Mutasd meg kezeddel?
Most már tudjuk hol van a pajzs.

27. A pajzs energiából van.
Ami energiából tevödik össze, gondolatainkkal megváltoztatható.
Mi azt mondjuk: Fúrjunk egy kis lyukat a pajzsba és engedjünk bele egy kis energiát.
Mi kérdezzük: Hol érzed ezt a testedben? Mutasd meg kezeddel.
Most már tudjuk, hol helyezkedik el a sérültség, ami miatt a pajzs létrejött.
Mi gyógyitjuk a sérülést.
A pajzsra nincs tovább szükségünk.
Az energia beáramlik, keresztüláramlik és eltávozik.
Az energiatest nem éhezik többé.
Az ember jobban érzi magát.

28 Valaki rossz emlékeket hordoz magával.
Sok rossz emlék van.
Mi nem beszélünk a rossz emlékekröl és a múltról.
Csak azt kérdezzük: Hol fáj Neked ma?
Mutasd meg kezeddel.
Mi gyógyitjuk az energiatestet.
Ez már nem fáj ennek az embernek.

28. Valaki háborúban volt.
Sok szörnyü élményben volt része.
Ezekröl a szörnyü élményekröl nem kell beszélnünk.
Mi kérdezzük: Hol fáj a legjobban? Mutasd meg a kezeddel.
Mi gyógyítjuk az energiatestet.
Az ember mindenre emlékszik, ami történt, de már nem haragos, nem rémült.

28. Valakit megtámadtak.
Ez az ember nagyon dühös.
Erröl a dühösségröl nem kell beszélnünk.
Azt kérdezzük: Hol érzed ezt a dühöt a testedben? Mutasd meg a kezeddel.
Mi az energiatestet gyógyítjuk.
Ez az ember mindenre emlékszik, de már nem haragos.

29. Valaki gyermeke meghalt.
Ez az ember nagyon szomorú és dühös. Nagy fájdalmat érez.
Azt kérdezzük: Hol érzed a fájdalmat.
Mutasd meg a kezeddel.
Mi az energiatestet gyógyítjuk.
Ez az ember mindenre emlékszik, de már nem fáj neki.
Ez az ember emlékszik milyen szép volt a gyermek és a gyermek iránti szeretetére.

30. Valakinek balesete volt.
megmütötték és a fizikai testét rendbe hozták.
A test felépült, de még mindig vannak fájdalmai.
Az orvosok azt mondják: Semmi baja.
Azt kérdezzük: Hol érzed ezt a fájdalmat testedben?
Mi az energiatestet gyógyítjuk.
Most az egész ember meggyógyult és a fájdalmak eltüntek.

31. Valaki mondja: Szörnyü gondolataim vannak.
Mi állitjuk: Az emocionális fájdalmak szörnyü gondolatokat ébresztenek.
Hol érzed a fájdalmat testedben? Mutasd meg a kezeddel.
Mi az energiatestet gyógyítjuk.
Az ember nem érzi többé a fájdalmait s a gondolatai nyugodtak, világosak.

32. Valaki nagyon beteg.
Azt mondja: Gyógyits meg!
Azt válaszoljuk: Mi kizárólag emocionális fájdalmat gyágyítunk, nem testi betegségeket.
Ö azt mondja: Mindig nagyon félek!
Azt kérdezzük: Segitene rajtad, ha nem mindig nagyon félnél?
Az ember azt feleli: Igen.
Azt kérdezzük: Hol érzed ezt a nagy félelmet testedben? Mutasd meg a kezeddel.
Mi az emergiatestet gyógyitjuk.
Ez az ember még mindig beteg, de már nincs nagy félelme.
Mi segitettünk ezen az emberen.

33. Egyes emberek mondják: Valkinek nagyszerü gyógyítónak kell lennie ahhoz, hogy
Azt mondjuk: Minden embernek van energiateste.
Mindenkinek van gyógyító keze és mindenki rendelkezik az energiatudattal.
Mindenki, aki valaha is emocionális érzelmet tapasztalt magában, megtanulhatja

34. Egyes emberek mondják: Az Emotrans módszer megtanulásához évekig kell a könyvekböl tanulni.
Azt mondjuk: Kérdezd meg az embereket, hol éreznek fájdalmat. Kérd meg öket, hogy kezükkel mutassák meg. Segits nekik, hogy az energia ismét áramolhasson. Nagyon könnyü dolog.

35. Egyes emberek mondják: Ezt a szörnyü problémát már oly sok éve hordozom.
Ugyanannyi évbe telik a meggyógyítása.
Azt mondjuk: Az energia gyorsan áramlik.
Az energia nagyon gyorsan reagál.
Nem kerül évekbe ezt a szörnyü problémát meggyógyítani, mert most már csak kizárólag energia.

36. Egyes emberek mondják: Meg kell tartanom a problémámat, mert fontos, hogy szenvedjek.
Azt mondjuk: A probléma csak energia.
Visszaállítjuk az Even Flow-t.
Csak azt hozzuk rendbe, ami elromlott.

37. Egyes emberek kérdezik: Miért nem tudtuk ezt már korábban?
A mi válaszunk: Nem tudjuk.
De most az EMO arra van itt, hogy az energiatestet meggyógyitsuk, s a fájdalom helyett örömérzést adjunk.

38. EMO csak az energiával dolgozik
Az EMO a fizikai testet nem gyógyítja.
Az Emotrance az energiatestet gyógyítja.
Az energiatest meggyógyítása nagyon fontos.
Túl kevés embernek van aki az energiatest gyógyulásához segítséget tud nyújtani.
Akinek beteg az energiateste nem kell, hogy betegnek tünjön, ám nem él jó életet.
Nagyon fontos, hogy minden ember átérezze az örömöt, békességet és a boldogságot.

40. Ha az energiatest jól müködik, az életben minden könnyebb lesz.
Jobban tudunk dolgozni.
Jobban tudunk gondolkodni.
Gyorsabban tudunk gyógyítani.
Jobb szülök és barátok lehetünk, és másoknak is tudunk segiteni.

41. ETP, EMO-Practitioner-ré válni azt jelent, hogy az embereknek segítünk a boldogság, békesség és az öröm megtalálásában ahol korábban csak fájdalmat éreztek.
Ez egy jó tapasztalat.
EMO segíthet neked, boldogságot, békét és örömöt az életedbe varázsolni.

42. A Sziv-Gyogyito Imádság
Ráteszem a gyógyító kezem,
az energia szivemre,
hogy meggyógyítsa ami valaha széttört,
hogy helyrehozza ami valaha balul sikerült,
hogy olvadjon és áramoljon,
hogy helyreálljon az Even Flow,
hogy az energia-szivem
újra napfényt sugározzon!

43. Az EMO módszert önmagadra is alkalmazhatod.
Az Emotrance-t könnyen elsajátitható.
EMO termeszethü módszer.
Az Emotrance-ot mindenki megtanulhatja.
Gyerekek is elsajátíthatják.

44. Figyelj arra, ha testedben emocionális érzések támadnak.
Hol érzed a félelmed, dühöd és a szomorúságod?
Mutasd meg magadnak a kezeddel.
Minden nap ügyelj az érzéseidre a testedben.

45. Használd a gyogyito energia kezed.
Mondd: Olvad és áramlik.
Kövesd az energiaáramlas útját.
Segitsd, hogy egész testeden áthaladjon és elhagyja azt.

46. Minél gyakrabban csinálsz Emotrance-t annál egyszerübb lesz.
Engedj több energiát a testedbe.
Végy naponta idöt arra, hogy a napenergáit a tested be-, át- és kiengedje.
Sok mindenböl engedd az energiát magadba áramlani.
Virágoknak, állatoknak, köveknek, vizeknek, a földnek, az égnek és a fáknak
Emberek, zene, mütárgyak, angyalok másféle energiát rejtenek, amelyek ugyancsak jó érzést adnak.

47. Engedd az energiaterheket kiáramlani.
Kérdezd: Hordoz-e testem valamilyen terheket.
Mondd: Ezek a terhek csak energiák. Olvad és áramlik.
Ha a terhektöl megszabadusz, sokkal jobban érzed magad.

48. Az energiának mindig áramolnia kell.
Az emberek gyakran megpróbálják a jó és a rossz érzéseket az energiatestükben
Ez nagyon egészségtelen.
Kérdezd: Visszatartom magamban a régi energiákat? Hol érzem a testemben?
Mondd: Ez csak energia. Az energiának áramlania kell. Olvad és áramlik.
Ha az energia ujra áramlik, sokkal jobban érzed magad.

49. Ha az energia a testben szabadon áramlik, az érzések csodálatosak.
Olyan érzések, melyeket elötte soha sem élt meg.
A test erösebb lesz, a gondolat világos és az érzések csodálatosak.
Ezt nevezzük az energával telitett felszabadultágnak.

50. Az EMO nagyon hasznos.
Mindenütt alkalmazhatod, mert nem látható.
Az EMO-t igénybe veheted, a félelmet, a dühöt és szomoróságot feloldani
Használhatod a múlt sebeinek a gyógyítására.
Használhatod az EMO-t arra, hogy itt és most szebb életed legyen.
Az Emotrance-al bármikor feltöltödhetsz csodálatos energiákkal – s mindezt
Az EMO a kezdöknél is sok mindenre hat.
Gyakorlással az EMO egyre eredményesebb lesz.

 

๐Ÿ—ฃ Chat!

Do you love ENERGY?ย Do you love working with energy, playing with energy, talking about energy and discovering more about Modern Energy?

The GoE is the place to be for Modern energists.

Sign up to GoE conference news

Find out what's on where, who's doing what in energy tapping & Modern Energy.ย Get special offers & the latest information on special events, workshops and certification courses.